Paradism

O Paradizmu

Svet Brez Vlade


V raju ni držav ker ni mej. Ni zaporov ker ni policije. Ni politikov ker ni vlade.
Človek ne more biti suženj, podložnik in nihče ga ne more imeti za svojo ovco. To bi bil zločin proti človeštvu.
Človeka ne more usmerjati ali mu vladati nihče drug kot on sam. Človek je gospodar svojega življenja in ustvarjalec svoje usode.
Možnost da se organiziramo v harmonično družbo ni rezultat obstoja vlade. Zgodovina je pravzaprav polna zelo konfliktnih odnosov med ljudmi in njihovimi vladami.
Ljudje si prizadevajo za to da bi bili svobodni, to da se uprejo vsakršni avtoriteti ki si jih poskuša podrediti in jih nadzirati pa je del človeške narave.
Za ohranjanje harmonije in povezanosti družbe bomo morali opustiti idejo o podrejanju ljudi. Nobena avtoriteta ne more nobenemu človeku odvzeti odgovornosti do tega da sam sprejema odločitve in da za njih prevzema vso odgovornost.

ŽIVALSKE DRUŽBE DELUJEJO BREZ VLAD

Velike družbe v živalskem kraljestvu brez vlad delujejo popolno.

V družbi mravelj živi tudi kraljica ampak nima nobene oblasti. Dano ji je bilo napačno ime. Njena edina naloga je ta da cel dan leže jajčeca. V družbi mravelj ni boja za oblast ker ni nobenega položaja ki bi dajal oblast. Ni vlade, ni zakonov, ni policije. Vsi živijo svobodno. To je čudovit primer sodelovanja. Ko ena mravlja nese proti mravljišču nekaj težkega, ji dve drugi mravlji prideta pomagat. Medtem ko ohranjajo svojo svobodo do tega da hodijo naokrog in počnejo kar želijo, po želji prispevajo k blagostanju vseh in imajo od skupnosti koristi ne da bi bili zaradi tega prikrajšani za katerokoli od svojih individualnih svoboščin.
To da mravlje sodelujejo in skrbijo druga za drugo je v njihovi naravi. Mravlje samo sledijo svojim nagnjenjem. Za urejanje in opravljanje raznih zadev ne potrebujejo vlad in zakonov. Edino kar imajo je Naravni Zakon, Zakon ki ga določa Narava in ki ureja življenja vseh živih bitij.

Tudi ljudje bi naj živeli v družbi in vsi se rodijo s tem naravnim nagnjenjem k sodelovanju, skrbi drug za drugega in nagnjenjem k temu da ljubijo ter so ljubljeni. Ko bo potrebno bodo med sabo prostovoljno sodelovali. Ne bodo delali na neurejen in neorganiziran način ampak pod nadzorstvom tistih ki se bodo začasno dvignili, ker bodo primerni za to nalogo.
Vodje vodijo brez vsake avtoritete ali oblasti nad ljudmi. Ljudje bodo cenili njihovo dobro vodenje, ti pa bodo zmožni druge vzpodbuditi k temu da bodo prostovoljno sodelovali.

Kadarkoli je na oblasti vlada ali avtoritaren posameznik mora svoje odločitve ljudem vsiljevati in zaradi tega si vedno prizadeva da bi ljudi spremenil/a v ubogljive ovce. Vlada potrebuje strukturo oblasti, vojsko, policijo, kajti brez vsiljevanja ne more delovati, poleg tega pa sprejema vedno več zakonov ki ji omogočajo da nad ljudmi izvaja vedno več nadzora.

V paradistični družbi je vodstvo ampak ni strukture oblasti, saj ni ničesar kar bi se ljudem vsiljevalo. Vse se počne prostovoljno. Kjerkoli je avtoriteta in oblast so napetosti in upiranje. Ljudem odvzame njihovo odgovornost in jim prepreči da bi ravnali v skladu z Naravnim Zakonom. To privede do nereda in prekine Naravni Red ki bi sicer obstajal.Svet Brez Dela
Svet Brez Denarja
Svet Brez Vlade
Svet Brez Onesnaženosti
Svet Brez Bolezni
Raj Na Zemlji