Paradism

O Paradizmu

Svet Brez Onesnaženosti


V našem sedanjem gospodarskem sistemu, pri katerem je pridobivanje največjega možnega dobička odločilno pri vsaki odločitvi, se boju z onesnaženostjo posveča premalo pozornosti. To postane skrb šele takrat ko je že prepozno. Zdravje in blagostanje ljudi ter vseh ostalih živih bitij je najvišja, morda celo edina prioriteta paradizma.
Viri bodo večinoma namenjeni obnovitvi Zemlje ter skrbi za to da bo čista in varna za vsa živa bitja. To vključuje tudi takojšnjo, obvezno in popolno demilitarizacijo, skupaj z odstranitvijo in prepovedjo vseh orožji ki so zasnovana za pobijanje ali škodovanje ljudem.

Da bi dosegel in ohranil čistost sveta, bo moral paradizem najprej strogo nadzirati rast števila prebivalcev in jo ohraniti na stopnji, pri kateri nam lahko naši viri in tehnologija še vedno zagotovijo blagostanje za vse ljudi, tudi za prihodnje generacije.
Da bi se izognili življenju na kupih smeti bo moralo vse biti narejeno iz materialov, ki jih je možno reciklirati in ki so navsezadnje tudi biološko razgradljivi.
Biotehnologije je potrebno razvijati, saj nas bodo oskrbele z biološko sestavljenimi snovmi, ki jih naša proizvodna industrija potrebuje za izdelavo izdelkov ki se bodo po uporabi v naravi hitro razgradili.
Vse se lahko izdela na biološki način ali pa je lahko vsaj okolju neškodljivo.Svet Brez Dela
Svet Brez Denarja
Svet Brez Vlade
Svet Brez Onesnaženosti
Svet Brez Bolezni
Raj Na Zemlji