Paradism

O Paradizmu

Svet Brez Bolezni


Sedanja zdravstvena industrija ki služi denar če so ljudje bolni je privedla do raznih zlorab in je velik del prebivalstva spravila v stanje odvisnosti in nerešljivosti.

Dobro psihično in fizično zdravje ljudi je glavna skrb paradizma.

Vsak človek bi moral imeti brezplačen dostop do najboljše možne zdravstvene oskrbe. Vsako življenje je tako dragoceno kot vsako drugo.

Vsi ki bodo opravljali znanstvene raziskave bodo to počeli ker bodo tako želeli in ne kot svojo službo. K temu jih bo motivirala njihova želja po tem da bi prispevali k človeštvu in izboljšanju družbe. Ne samo znanstveniki ampak tudi umetniki in vsi ostali ki bodo prispevali k izboljšanju zdravja, blagostanja in sreče ljudi bodo zaradi svojih dosežkov cenjeni kot junaki našega časa in deležni pohval.

Znanstveniki z vseh področij, še posebno pa s področja medicine bodo prejeli vsa sredstva in poučevanja ki jih bodo želeli prejeti. Vsa na novo odkrita zdravila in zdravljenja bodo brezplačno na voljo vsem. Raziskavam zarodnih celic ki obetajo obnavljanje poškodovanega tkiva in organov bo dano veliko podpore.
Ko bodo raziskave uspele, bo možno popraviti ali pozdraviti vse okvare in poškodbe in to ne glede na to če bo do njih prišlo zaradi bolezni, dednosti ali nesreč.
Staranje bo možno ustaviti in ga obrniti v pomlajevanje.
In ko bomo lahko na znanstven način premagali smrt, nas bo paradizem najverjetneje vodil do svoje zadnje stopnje: stvaritve resničnega raja na Zemlji.Svet Brez Dela
Svet Brez Denarja
Svet Brez Vlade
Svet Brez Onesnaženosti
Svet Brez Bolezni
Raj Na Zemlji