Paradism

Dobrodošli k Paradizmu

Tehnologija lahko osvobodi človeštvo od suženjstva dela in denarja.
Paradizem je politični sistem ki je podoben komunizmu, a nima “proletariata”. V paradističnem sistemu proletariat ali delovno silo nadomestijo roboti, nanoboti in računalniki. Paradizem temelji na novih tehnologijah kot so robotika, genetski inženiring in nanotehnologija. Vso proizvodnjo, orodja, storitve in vire ki so lahko učinkoviti brez vsakršne vpletenosti ljudi se lahko nacionalizira. Z nacionalizacijo vse proizvodnje, storitev in orodij ki jo omogočijo roboti postane denar nepotreben kajti ti izdelki, storitve in orodja so lahko brezplačni.(Več o tem)

Svet Brez Dela

Ljudje si ne želijo več služb ampak več svobode. Paradizem namerava vso delo prepustiti strojem, ljudi pa osvoboditi prisilnega dela. V raju v katerem uživa 1% prebivalstva ki izkorišča tehnologijo lahko uživa tudi preostalih 99%. Koristi, ki jih bo prinesla produktivnost, ne bodo razdeljene samo med nekaj ljudi ampak med vse.

Svet Brez Denarja

Ko bodo vso proizvodnjo in storitve prevzeli roboti in bodo na voljo vsem, ne bo več potrebe po denarju. Viri bodo porazdeljeni in porabljeni z modrostjo, tako da bodo vsi imeli udobje, zdravje in lagodje ki jim pripadajo. Z ničemer se ne bo trgovalo s ceno. Vsaka stvaritev ali prispevek bo darilo za druge ljudi. Nova valuta bo postala ljubezen.

News Articles

Svet brez vlade

V raju ni držav ker ni mej. Ni zaporov ker ni policije. Ni politikov ker ni vlade.
Človek ne more biti suženj, podložnik in nihče ga ne more imeti za svojo ovco. To bi bil zločin proti človeštvu.
Človeka ne more usmerjati ali mu vladati nihče drug kot on sam. Človek je gospodar svojega življenja in ustvarjalec svoje usode.

Svet brez onesnaženosti

V našem sedanjem gospodarskem sistemu, pri katerem je pridobivanje največjega možnega dobička odločilno pri vsaki odločitvi, se boju z onesnaženostjo posveča premalo pozornosti. To postane skrb šele takrat ko je že prepozno. Zdravje in blagostanje ljudi ter vseh ostalih živih bitij je najvišja, morda celo edina prioriteta paradizma.
Viri bodo večinoma namenjeni obnovitvi Zemlje ter skrbi za to da bo čista in varna za vsa živa bitja. To vključuje tudi takojšnjo, obvezno in popolno demilitarizacijo, skupaj z odstranitvijo in prepovedjo vseh orožji ki so zasnovana za pobijanje ali škodovanje ljudem.

Contact Us